E-market

De toekomst van zwaar transport ligt in Bio-LNG

2j geleden | Maxime Herion

Met Bio-LNG kan de vervoerssector snel en gemakkelijk zijn klimaatdoelstellingen halen dankzij de koolstofneutraliteit ervan.

Op 21 april 2021 hebben de lidstaten van de Europese Unie overeenstemming bereikt over de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 netto met ten minste 55 procent te verminderen. Dit belangrijke besluit heeft uiteraard grote gevolgen voor vele sectoren. Vervoer is er één van. "Wegprofessionals moeten oplossingen vinden die snel beschikbaar zijn", zegt Didier Hendrickx, verantwoordelijke Public Affairs van Gas.be. Daarom moet Bio-LNG, een brandstof die nu beschikbaar is, worden bevorderd. Deze koolstofneutrale brandstof wordt hoofdzakelijk geproduceerd uit landbouwafval en biedt transporteurs de mogelijkheid om een emissiebalans te hebben die dicht bij nul ligt, of zelfs negatief is! "Dit maakt het veel gemakkelijker om de eigen klimaatdoelstellingen te bereiken, en het voordeel is tweeledig, aangezien klanten er zeker van kunnen zijn dat zij gebruik maken van de diensten van een koolstofvrij bedrijf.”

Groeiende trend

Er zijn in Europa 20.000 trucks die op LNG- en Bio-LNG rijden, waarvan ongeveer 1.000 in ons land. Het idee is om LNG zo snel mogelijk geleidelijk aan te vervangen door zijn "groene" equivalent. "Er zijn veel projecten voor productielocaties in Europa en de eerste is net operationeel geworden in Nederland. Om Bio-LNG tussen Europese landen te kunnen verhandelen, is echter een geharmoniseerde certificering nodig die de markt vergemakkelijkt en voor alle spelers leesbaar is. Er zijn momenteel twee productieroutes voor Bio-LNG. De eerste bestaat erin biogas te zuiveren tot biomethaan en het vervolgens vloeibaar te maken. De brandstof wordt vervolgens per vrachtwagen naar benzinestations vervoerd. De tweede is de terminal in de haven van Zeebrugge, waar Bio-LNG kan worden aangekocht met de juiste certificering.

 

Investeringen op lange termijn

Momenteel delen drie spelers de markt voor vrachtwagens die op methaan rijden: Iveco, Scania en Volvo Trucks. "In een context van stijgende gasprijzen wordt de omschakeling naar Bio-LNG des te rendabeler, wat goed nieuws is in de strijd tegen de klimaatverandering. Een project voor biomethanisering van het vrachtwagenpark moet vijf tot zes jaar duren. In ieder geval is rijden op (Bio-)LNG goedkoper dan rijden op een conventionele fossiele brandstof. De transportbedrijven die de stap hebben gewaagd, zijn volledig tevreden en vernieuwen hun vloot, wat duidelijk aantoont dat er belangstelling bestaat voor deze oplossing, die vandaag reeds beschikbaar is.”

De toekomst van zwaar transport ligt in Bio-LNG | MobilityLife

Tweedehands auto's van de dag