Strategie

Didier Perwez : "de overgang zal tijd vergen"

2j geleden | Denis Asselberghs

Didier Perwez, voorzitter van Traxio, vertegenwoordigt de stem en verwachtingen van zowat 10.000 Belgische bedrijven en 100.000 werknemers. Zijn terrein is dat van "alles wat rijdt" in de ruimste zin van het woord: auto's, vrachtwagens, motoren, fietsen... van verkoop tot reparatie. Een sector die veel gewicht in de schaal legt en zijn recht opeist om zich uit te spreken over de gevoeligste kwesties van het moment.

Je zegt op de website dat je doel is zich voor te bereiden op de toekomst en de uitdagingen daarvan. Spannende uitdagingen, maar de toekomst in uw sector zit vol valkuilen. Alsof de revolutie in onze mobiliteit pijnlijk zal zijn.

 

Didier Perwez: “Dat is het wel zo'n beetje. Het is duidelijk dat de visie van de autoriteiten op de toekomst niet overeenstemt met die van ons, de professionals van de mobiliteit. Voor onze leden is de toekomst morgen, niet 2026, 2030 of 2035. Neen, morgen. En deze toekomst heeft een andere taal, want terwijl als onze leiders het over theorie hebben, dan hebben wij het over praktijk.” 

 

Heb je het gevoel dat er niet genoeg naar je geluisterd wordt?

 

D.P.: “Er wordt naar ons geluisterd, maar aan het eind van de dag zijn we nog altijd afhankelijk van wat de politici beslissen. Wij zijn echter van mening dat een federatie als de onze de opdracht heeft zich in te zetten voor wat zij beschouwt als het beste voor de samenleving in de realiteit van de hedendaagse mobiliteit. En dit is verre van het geval. We hebben momenteel te maken met een zeer verontrustende campagne van car bashing. Sommige mensen willen de auto uitsluiten. Maar we kunnen niet tevreden zijn met alleen maar fietsen in een wereld van vooruitgang. De auto heeft nog steeds en zal altijd zijn plaats hebben, ook al neemt hij soms veel ruimte in.”

 

En een bron van vervuiling is?

 

D.P.: “Je hebt gelijk en ik kan je verzekeren dat wij voorstander zijn van "nul iets". Ik zeg met opzet "iets", omdat emissies maar al te vaak worden verward met deeltjes, net zoals in de ministeriële kabinetten sommigen het klimaat verwarren met de lucht die wij inademen. Je zal begrijpen dat het onder deze omstandigheden niet eenvoudig is uit te leggen dat de nieuwe generatie dieselmotoren, 6d met voorverwarming, een absoluut minimale uitstoot hebben. Dit kan zwart op wit worden aangetoond en onder vier ogen wordt dat ook toegegeven. Maar in het openbaar zal geen enkele beleidsmaker er ooit mee instemmen de deur open te zetten voor nieuwe dieselmotoren. Dat is de uiting van een gebrek aan technologische neutraliteit.”

 

Dus laten we elektrisch gaan...

 

D.P.: “Van nu af aan is dat model inderdaad de wet. Maar zijn we er klaar voor en in staat om de elektrische auto collectief in te voeren? Ondanks alles wat we lezen of horen, is elektromobiliteit gecompliceerd. Een openbaar oplaadstation vinden dat vrij is en indien mogelijk ook snel als je zelf geen garage hebt of in een flat woont: dat kan allemaal niet met een vingerknip. Je moet eerlijk genoeg zijn om dat te zeggen.”

 

En het is duur.

 

D.P.: “Ook dat is een grote handicap, natuurlijk. Voor een particulier is een elektrische auto onder de 30.000 euro haalbaar. Merken die veel belang hechten aan elektromobiliteit, beloven ons op korte termijn een prijsverlaging tot 30 procent. Welnu, laten we dat hopen. Maar er zijn nog andere vragen te stellen alvorens een blanco cheque te geven aan degenen die de elektrische auto willen opdringen. Bijvoorbeeld... De milieuvoetafdruk van een voertuig wordt alleen berekend in de gebruiksfase. Niet in de productie- en recyclagefase. Tel ze bij elkaar en je krijgt een veel onthullender vergelijking van wat elektrisch, hybride, benzine en diesel vertegenwoordigen in het milieuproces. Daarom pleiten wij voor de invoering van een voertuigidentiteitskaart vanaf de fabricage tot het einde van de levensduur.”

 

We kunnen het ook hebben over de aard van de elektriciteit die de batterijen oplaadt?

 

D.P.: “En over de beschikbaarheid van elektriciteit, nu ons productiepark versterkt en gerenoveerd moet worden. Maar met wat? Gascentrales? Voor zover ik weet, is dat een fossiele brandstof. En het betrekken van goederen uit derde landen creëert afhankelijkheid, wat nooit goed is in deze tijden.”

Hoe interpreteer je de bezorgdheid van de vakbonden in Duitsland en de Verenigde Staten over deze omschakeling op elektromobiliteit, die zij als vernietigend voor de werkgelegenheid beschouwen?

 

D.P.: “Ik interpreteer dat genuanceerd. Het is een feit dat er minder mensen nodig zijn in de units voor elektrische auto's. Maar er zullen nieuwe banen bijkomen, vooral in de garages.”

 

Heb je het gevoel dat de door de Europese autoriteiten vastgestelde termijnen niet goed worden onthaald door de professionals uit de sector?

 

D.P.: “Ja, dat vind ik, en trouwens ook niet bij de gebruikers, want de meeste van deze maatregelen zijn nadelig en ingewikkeld om binnen de vereiste termijnen uit te voeren. Wij zullen dit alles toelichten in een Witboek over mobiliteit dat tijdens de Week van de Mobiliteit wordt verdeeld. Het is de bedoeling een overgangsperiode af te dwingen die ons in staat stelt verbrandingsmotoren, die met enkele aanpassingen nog steeds hun plaats kunnen hebben in een "schoon" wagenpark, niet volledig te laten vallen. In Wallonië is 30 procent van de auto's meer dan twaalf jaar oud. Sommige daarvan, perfect onderhouden, verdienen het niet om naar de schroothoop of naar Afrika te worden gestuurd.”

 

Wat biedt Traxio concreet aan?

 

D.P.: “Ik heb François Bellot een project voor “eco-verantwoordelijkheid” voorgesteld toen hij Minister van Mobiliteit was. Wat dat inhoudt? Een analyse die de reële werking van thermische motoren evalueert met software die defecten aan het licht kan brengen die een klassieke technische inspectie niet zou kunnen opsporen. Op die manier weten we waar de problemen zitten en hoe we de emissie kunnen terugdringen. Ondertussen ontmoetten we de Waalse overheid die ons aanmoedigde om een ecologische evaluatie van voertuigen uit te werken, om een diagnose te stellen en te verbeteren wat moet worden verbeterd om ze op te waarderen tot Euro 5.”

 

En daardoor hun gebruik met een paar maanden of meer verlengen?

 

D.P.: “Dat is precies de bedoeling. En omdat ze het milieu en de burger respecteert, vindt Traxio dat die analyse moet worden gesubsidieerd, in plaats van subsidies te verlenen voor de aankoop van elektrische auto's die een gebruiker met een gemiddeld nationaal inkomen zich toch niet kan veroorloven.”

 

Deze ecologische balans moet nog zijn weg banen door de ministeries?

 

D.P.: “Het Waals Gewest bestudeert een ontwerp-wijziging. Wij hebben de steun van een aantal politici, maar sommigen, die voorstander zijn van zachte mobiliteit, willen deze weg niet inslaan. Zij verkiezen radicalere keuzes. Wij vertellen hen dat ons voorstel de verdienste heeft het wagenpark onverwijld groener te maken, zodra wij de officiële goedkeuring hebben gekregen.”

 

Traxio vertegenwoordigt ook de fietssector in België. Blijkbaar gaat alles goed hier, het is bijna euforie?

 

D.P.: “De cijfers zijn goed. De lockdown heeft een echte rage gecreëerd. De fiets, die in wezen een vrijetijdsbesteding was, wordt nu ook een nuttige machine, een volwaardig transportmiddel. Er zijn echter nog veel problemen die moeten worden opgelost. Dealers en fietsbouwers kampen momenteel met bevoorradingstekorten als gevolg van een gebrek aan onderdelen uit Azië. Er is ook het gevaar, de ongevallen die duidelijk in aantal toenemen gezien het groeiend aantal fietsers die soms moeilijk kunnen samenleven met automobilisten en zelfs met elkaar! Een ander aandachtspunt is het aantal beveiligde parkeerterreinen, dat zeer ontoereikend is, hetgeen bijdraagt tot een reële toename van het aantal diefstallen. Dat is een plaag. Je moet je voorstellen dat er elke dag 180 fietsen verdwijnen in Brussel. Daarom is de Week van de Mobiliteit belangrijk voor Traxio. Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om de taal van de eindverbruiker te spreken, want die zou tevreden moeten zijn met zijn investering maar is integendeel vaak teleurgesteld omdat er hindernissen moeten worden overwonnen waarvoor hij nooit is gewaarschuwd.”  

 

Vandaar de vraag naar deze overgangsperiode, juist om ons beter op de verandering voor te bereiden?

 

D.P.: "Wij moeten vooruit, dat is zeker, maar wij vragen de autoriteiten iets meer tijd te nemen om de bevolking in staat te stellen de juiste keuzes te maken op basis van voldoende informatie die wordt gegeven door diegenen die hen vragen om deel te nemen aan de overgang. En laat dat gebeuren in een context die het mogelijk maakt, met infrastructuren die op hun taak berekend zijn, met een betere organisatie van het openbaar vervoer, een betere verkeersregeling, snelheidsbeperkingen die zich in real time aanpassen aan de verkeerssituatie. We moeten ook de prijs van kWh voor het opladen harmoniseren. Waarom betalen we thuis 24 cent en op de snelweg 65 cent? Maar verder wil Traxio dat de auto en, meer in het algemeen, mobiliteit een plezier blijft. Ook al zijn de criteria voor de aankoop van een auto zeer strategisch en boekhoudkundig geworden, en ook al is de markt steeds complexer geworden, er moet altijd ruimte blijven voor emotie.”

Didier Perwez : "de overgang zal tijd vergen" | MobilityLife

Tweedehands auto's van de dag